123driesprong.nl

123sprong is het verborgen pareltje aan de oostkant van Breda. WonenBreburg ontwikkelt hier een nieuwe wijk met ongeveer 150 woningen rond een groot park.

Project: 123driesprong.nl 
Korte beschrijving: Ontwerp en realisatie van de website
Plaats: Breda
Opdrachtgever: Veldontwerp / WonenBreburg