Webdesign webdevelopment

Een effectieve website werkt 24 uur per dag. Het is een medewerker die nooit slaapt. Een verkoper die je precies kunt laten vertellen wat jij wilt. Een supportmedewerker die geduldig blijft onder alle omstandigheden.

Lange tijd waren websites weinig meer dan folders op een beeldscherm. Anno nu weten we wel beter. Een goede website heeft een herkenbare structuur en gebruikers worden visueel (statisch of dynamisch) begeleid op hun pad door de website. Een website is dus informatieverschrekker en handleiding ineen. Het interactie-ontwerp is dus een belangrijk onderdeel van webdesign en gaat verder waar het grafisch ontwerp stopt.

De term webdesign wordt vaak in bredere zin gebruikt, waarbij ook het technisch realiseren (bouwen) van websites als onderdeel wordt gezien. Omdat deze twee onderdelen soms niet door dezelfde persoon worden uitgevoerd, wordt vaak ook een verdeling gemaakt tussen webdesign, dat zich voornamelijk richt op de voorkant (html, front-end) van websites, en webdevelopment (webontwikkeling) wat zich op de achterkant, of technische realisatie ervan richt (php programmering, backend).